radon

Radon måling af dit hjem

Radon er en radioaktiv gasart, som findes naturligt i den danske undergrund. Radon opstår når grundstoffet radium, som også er radioaktivt, henfalder. Da radon er en gas, vil den kunne stige op igennem undergrunden og her fra sive ind gennem revner og sprækker i fundamentet på dit hus.

Boligen er i den særlige risiko gruppe hvis der er tale om et etplans hus uden kælder, med fundamentet placeret direkte på jorden. Så vil radon nemlig kunne trænge direkte ind i beboede stuer og værelser. Her vil radon binde sig til støv partikler som husets beboere – store som små – indånder. Og det er her radon bliver farligt.

Hvordan kan radon skade mig og min familie?

Radon vil nemlig, når det henfalder, udskille det, der kaldes radon døtre, som er atomare partikler. Hermed skabes kortvarig alfa stråling – og som du måske husker fra fysik timerne kan alfa stråling gøre skade på menneskeligt væv.

Har man således indåndet støv som er inficeret med radon er man i fare for at gøre skade på sit lungevæv. Radon er beviseligt den næst hyppigste årsag til lungekræft. Og meget indikerer at radon spiller en rolle i forbindelse med udvikling af leukæmi hos spædbørn.

Derfor er det vigtigt at du får testet radon forekomsterne i dit hjem, især hvis du bor i et etplans hus i den østlige del af landet. Målingen foretages med en særlig radon måleboks som du kan købe hos Radonhuset. Er radon niveauet over grænse værdien, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen, vil der skulle udføres visse tiltag med det formål at nedbringe radon niveauet.

Bestil dine radon målebokse hos Radonhuset

En radon måleboks er en meget lille æske forsynet med et såkaldt dosimeter, som i løbet af to måneders tid kan levere data nok til at fastslå om radon niveauet i dit hus er over eller inden for grænseværdien. Læs mere, og bestil radon målebokse, på radonhuset.dk